Elektrik kesintisinde bilgisayarın otomatik tekrar açılmasını sağlama

Posted by M. Serdar Karaman on August 15, 2022 · 1 min read

Bu yöntem DELL OptiPlex kasalar için anlatilmistir. BİOS ayarlari diğer markalarda da benzer olmakla beraber bir miktar farklılık gösterebilir.

 • Bilgisayar kapatılır
 • Bilgisayar tekrar açılırken F2 tusu ile BİOS ayarlarına girilir.

 • Sol menuden Power Management altındaki AC Recovery başlıgına tıklanır.
 • Sağ taraftan Power On ya da istegimize gore Last Power State seçilir.

 • Power Off: Elektrik kesilip gelirse veya güç kablosunu çıkarıp taksanız bile sistem kapalı kalmaya devam edecektir.
 • Power On: Sistem kapalıyken bile elektrik kesilip gelirse veya güç kablosunu çıkarıp taksanız, sisteme otomatik olarak elektrik verilecek ve çalışmaya başlayacaktır.
 • Last Power State: Eğer sisteminiz açıkken elektrik gidip gelirse ve güç kablosunu çıkarıp takarsanız, sistem tekrar açılacaktır. Ama sistem kapalıyken elektrik gidip gelirse veya güç kablosunu çıkarıp takarsanız sisteme elektrik verilmeyecektir; yani sistem otomatik açılmayacaktır.

 • Sağ alttaki Apply butonuna tıklanır.

 • Save as Custom User Settings checkbox’u işaretlenir.
 • OK butonuna tıklanır.

 • Sağ alttaki Exit butonuna tıklayarak BİOS’tan çıkılır.